نیوزینجا/ آهنگ زیبای «نفرین» با صدای آرتوش، خواننده ارمنی.