نیوزینجا/ گزارشی از نرخ لاستیک دربازار و تاثیر دلالان در قیمت آن را میبینید.