ستاره/ کیف دستی زنانه به کیف‌هایی گفته می‌شود که خانم‌ها در مجالس و مهمانی‌ها به دست می‌گیرند و یا در فعالیت‌های روزمره و یا استایل‌های رسمی روی دوش آن‌ها قرار می‌گیرد. بنابراین ما وقتی از کیف دستی زنانه صحبت می‌کنیم بیشتر نظرمان روی کیف‌های مجلسی و رسمی است تا کیف‌های اسپرت. البته که بین کیف‌های اسپرت هم کیف دستی بیشتر از سایر آن‌ها جلوه می‌کند! بنابراین در این مطلب با هم سری به دنیای زیبای کیف دستی زنانه می‌زنیم و مدل‌های جدید سال ۲۰۲۰ را می‌بینیم: