نیوزینجا/ آرون افشار با انتشار بخشی از کار جدیدش که هنوز به طور رسمی منتشر نشده نوشت:
کار جدید :سلطان غم❤️
ای عشق بساز از قلب خود زندان –
که دل بستم به زندان بان –
نمیخواهم رهایی