آخرین خبر/ بیلبورد خلاقانه سریال “دراکولا” با استفاده از تکنیک سایه.