نیوزینجا/ اکبرجوجه معروف شمال را اینطوری با آب، ادویه، فلفل دلمه ای و پیاز پخته و سپس در روغن فراوان سرخ می کنند.