مهر/ شرکت وایمو معتقد است این نوع خودروها باید بدون فرمان و پدال ترمز اختراع شوند. این درحالی است که خودروسازان معتقدند استانداردهای توسعه خودروهای خودران دست و پا گیر هستند.
شرکت وایمو قصد دارد خودروهایی بدون فرمان بسازد. آلفابت( شرکت مادر گوگل) متعقد است خودروهای خودران نیازی به فرمان ندارند و در همین راستا از سازمان ملی ایمنی ترافیک بزرگراه های آمریکا(NHTSA) خواسته تا قوانین لزوم وجود فرمان و پدال ترمز برای خودروهای خودران را حذف کند.

خودروسازان در حال حاضر باید ۷۵ استاندارد برای ساخت خودروهای خودران را در نظر بگیرند که بسیاری از آنها با توجه به آن تنظیم شده که یک راننده با گواهینامه معتبر پشت فرمان خودرو نشسته است.

سازمان NHSTA اکنون بیش از ۳ سال است که درگیر بررسی این قوانین و ملزومات است. وایمو در نامه ای در این باره نوشته است: NHTSA باید موانع را حذف و همزمان ایمنی را تضمین کند. حذف موانع قانونی دست و پاگیر به تولید سیستم های خودران ایمن منجر می شود.NHTSA باید روی استانداردهای ایمنی کار کند.

از سوی دیگر شرکت جنرال موتورز نیز در نامه ای دیگر در این باره می‌نویسد: بسیار ضروری است که NHTSA به طور فوری مذاکراتی اساسی انجام دهد تا تحول نظارتی لازم در پیشرفت فناوری سرعت بخشد.

حتما بخوانید
با خارج کردن سوئیچ، خودروی در حال حرکت خاموش می شود؟

شرکت های Lyftو «هوندا موتورز» نیز در نامه هایی جداگانه اعلام کرده اند NHTSA می تواند خودروهای خودران را به عنوان گروه جداگانه ای از خودروها دسته بندی کند. به این ترتیب قوانین مربوط به نشستن راننده پشت فرمان در این خودروها بهتر بررسی می شود.

NHTSA تا قبل از مارس ۲۰۲۰ میلادی نوشتن قوانین درباره وضعیت سرنشینان در خودروهای خودران را آغاز نمی کند.
نامه های خودروسازان نشان می دهد احتمالا تا ۲۰۲۵ میلادی طول می کشد این سازمان استانداردهای ایمنی خودروهای خودران را به طور کامل و جامع بازنویسی کند.

این در حالی است که NHTSA درگیر آن است که خودروهای خودران را کجا و چگونه آزمایش کند تا از ایمنی آنها اطمینان حاصل شود.