نیوزینجا/ جلد روزنامه پرسپولیس چاپ پنج‌شنبه مورخ ۵ تیر ۱۳۹۹.