جار/ * مهمترین عناوین روزنامه خراسان:
– آغاز عمل به وعده انتقام
– نوبت نصب کارت خوان به وکلا رسید
– اتوبوس های رجیستری!