نیوزینجا/ کنایه سنگین مهران مدیری به کیفیت آزاد راه تهران – شمال را در این ویدئو مشاهده کنید.