خراسان/ دوست داشتید به جای مترو با وسیله سریع تر و مهیج تری به محل کار خود بروید؟ خب، دیوید پایک 34 ساله، هر روز با جت اسکی شخصی اش به سر کار می رود. او هر روز صبح از خانه اش در نیوجرسی می پرد توی جت اسکی اش و از رودخانه هادسون رد می شود تا به بروکلین، محل کارش برود. او می گوید: «من قبلا 90 دقیقه سوار اتوبوس بودم، بعد سوار مترو می شدم، بعد از آن یک اتوبوس دیگر و بعد هم10 دقیقه پیاده روی تا محل کارم داشتم. حالا با جت اسکی دست دومی که خریده ام، 15 دقیقه از خانه تا محل کارم بیشتر راه نیست.» پایک می گوید هر روز در مسیر آمدنش به سر کار، کلی منظره قشنگ می بیند.