آخرین خبر/ واکنش یک دختربچه به خبر باردار بودن مادرش.