سینما تیکت/ پانته آ بهرام در اکران مردمی فیلم شنای پروانه.