آخرین خبر/ پول کلان قرارداد جونیور به جیب چه کسی رفته است؟