نیوزینجا/ سیما تیرانداز این عکس را در اصفهان گرفته و در اینستاگرام به اشتراک گذاشته است.