آخرین خبر/ مریم معصومی با انتشار این عکس نوشت: من کنون
از آن همه ماجرا
فقط یک چیز یاد دارم و
یک چیز از خاطرم نرفته و
آن هم عشق توست… #فروغ_فرخزاد