صدا و سیما/ شبکه تلویزیونی سی بی اس آمریکا: یکی از پیامدهای همه گیری ویروس کرونا این بوده است که هفته گذشته یک و نیم میلیون کارگر برای برخورداری از بیمه بیکاری ثبت نام کردند.

از زمان آغاز بحران شیوع بیماری کرونا, بیش از 45 میلیون نفر در آمریکا تقاضای استفاده از بیمه بیکاری داشته اند.