اکو ایران/ افق دو شرکت آمازون و فیسبوک چگونه است؟ در ماه های اخیر بحران کرونا بر شرکت‌های بزرگ فناوری از جمله فیسبوک و آمازون اثر مثبت گذاشته است. البته درباره آینده این شرکت ها دیدگاه‌های گوناگون وجود دارد. مارک ماهانی، تحلیلگر ارشد بانک سرمایه گذاری آر بی سی کپیتال مارکتس در این زمینه نظرات خود را بیان می کند.