نیوزینجا/ فوتبال برتر؛ گل‌های برتر مرتضی تبریزی در لیگ برتر.